Skoči do osrednje vsebine

Vlada zaradi epidemije predlaga odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Z namenom blažitve posledic epidemije je vlada sprejela predlog Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, s katerim se kreditojemalcem, ki zaradi negativnih učinkov epidemije ne bodo mogli poravnavati svojih obveznosti iz kreditnih pogodb, omogoči odlog vračila za 12 mesecev.

Kup bankovcev za 200 evrov | Avtor: Bigstock

Epidemija vpliva na vse sfere življenja tudi v Sloveniji. Posledice se močno odražajo v gospodarski aktivnosti, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih. Potrebni so nadaljnji ukrepi, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in obenem zaščitil položaj zaposlenih. Likvidnostne težave lahko ogrožajo celo obstoj podjetij, kar pa predstavlja nevarnost kopičenja sistemskih tveganj, ki lahko v končni fazi ogrozijo finančno stabilnost v državi.

Vlada želi s predlogom zakona prispevati k reševanju težav, v katerih so se znašla podjetja oziroma posamezniki, ki poslujejo v prizadetih panogah in zaradi težav z likvidnostjo ne morejo oziroma ne bodo mogla pravočasno odplačati obveznosti do bank. Poleg drugih ukrepov, bo tudi odlog vračila obveznosti iz kreditnih pogodb prispeval k blaženju učinkov virusa na gospodarstvo. Vlada z ukrepom pomaga gospodarstvu in s tem prispeva tudi k ohranitvi finančne stabilnosti, za katero je v teh razmerah nujen tudi prispevek finančnega sektorja, ki je v dobrem stanju likvidnosti.

Banke bodo lahko odlog plačila obveznosti odobrile gospodarskim družbam, zadrugam, fizičnim osebam, ki zaposlujejo osebe, samozaposlenim ter nosilcem kmetijskega gospodarstva, ki imajo sedež ali stalno prebivališče na območju Republike Slovenije. Predlog predvideva odlog plačila obveznosti za obdobje 12 mesecev, banka in kreditojemalec pa se bosta lahko sporazumela tudi za drugačen odlog, ki bo za kreditojemalca ugodnejši. Kreditojemalec, ki ni velika družba po Zakonu o gospodarskih družbah in ki opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve in prodaja blaga zaradi epidemije začasno prepove, bo do odloga upravičen avtomatsko.

Kreditojemalcu zaradi odloga plačila ne smejo nastati dodatni stroški. Vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe bo mogoče na banko podati najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa, zakon pa bo veljal 18 mesecev od prenehanja epidemije.

Vlada bo imela možnost, da še pred iztekom tega roka Državnemu zboru predlaga prenehanje veljavnosti, če se razmere izboljšajo.