Skoči do osrednje vsebine

Poleg delodajalcev in zaposlenih moramo zaščiti tudi samozaposlene, pravi minister

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače, ki ga je Vlada potrdila na seji že pretekli teden. Poleg že predvidenih ukrepov za pomoč delodajalcem in za ohranitev delovnih mest smo dodatno predlagali odlog plačila prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in preimenovanje zakona v Predlog Zakona o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov. Kot je poudaril minister Janez Cigler Kralj, ''moramo poleg delodajalcev in zaposlenih zaščiti tudi samozaposlene in njihove družine, ki se v teh dneh spopadajo s težkim izzivi in nenazadnje tudi s svojo ekstistenco.''

Posledice virusa se že odražajo v celotnem slovenskem gospodarstvu. Zato je namen predloga zakona na eni strani olajšati položaj delodajalcem in na drugi ohraniti delovna mesta zaradi razmer na trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha virusa SARS-CoV-2 – Covid-19.

Država bo na podlagi interventnega zakona delodajalcem priskočila na pomoč v dveh primerih:

1) V primeru, da delodajalec zaradi slabega poslovnega položaja ne bo mogel zagotavljati dela hkrati najmanj 30 % zaposlenim delavcem in jih bo zato napotil na začasno čakanje na delo, bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 80% osnove za nadomestilo plače. Pri tem bo breme delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo v višini 40 odstotkov nosila država, preostalih 60 odstotkov pa delodajalec. Obdobje delnega prejemanja povračila nadomestila za namen začasnega čakanja na delo bo lahko trajalo največ tri mesece oziroma za obdobje odrejene karantene.

2) Breme plačila nadomestilo plače v višini 80% osnove pa bo v celoti nosila država v primeru, ko delavec zaradi individualno odrejene karantene z odločbo ministra za zdravje ne bo mogel opravljati dela.

V predlogu zakona so predpisani jasni pogoji, ki jih bodo morali delodajalci izpolnjevati, v kolikor bodo želeli uveljaviti delno povračilo nadomestila plače. Pravico do povračila nadomestila plače bo delodajalec uveljavljal z vlogo v elektronski ali pisni obliki, ki jo bo vložil pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Cigler Kralj: samozaposlenim odlog plačila prispevkov v aprilu, maju in juniju 2020

V zadnjih dneh smo na ministrstvu prejeli predloge in opozorila glede nujnosti sprejema ukrepov za zmanjšanje negativnih posledic tudi za samozaposlene. Gospodarsko situacijo, ki je nastala zaradi izbruha koronavirusa, poleg delodajalcev in zaposlenih občutijo tudi samozaposleni, ki imajo težavo s plačilom prispevkov socialnih prispevkov, kamor spadajo prispevek za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno starševsko varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in prispevek za zaposlovanje. ''Samozaposlenim, ki nimajo drugih zaposlenih in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bomo zagotovili odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020'' je danes napovedal minister Janez Cigler Kralj. Kot je poudaril minister, so ''samozaposleni posebej ranljiva skupina, saj je od njihovih prihodkov iz dejavnosti odvisen ne le njihov obstoj temveč obstoj njihovih družin.

Neporavnane prispevke bodo po predlogu morali upravičenci poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo bo možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne bodo tekle zamudne obresti.