Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 5. dopisne seje s področja MKGP

Vlada je na 5. dopisni seji obravnavala in sprejela eno točko s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995 

Vlada RS je sprejela na podlagi 49.h člena Poslovnika Vlade stališče Slovenije k zadevi Predlog sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede pristopa Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995. Slovenija podpira Predlog sklepa Sveta o stališču.

S tem sklepom Sveta se pooblasti Evropsko komisijo, da v imenu EU v Mednarodnem svetu za žito zastopa stališče, da se odobri pristop Republike Srbije h Konvenciji o trgovanju z žitom iz leta 1995.

Cilj Konvencije o trgovanju z žitom je pospešiti mednarodno sodelovanje glede vseh vidikov trgovanja z žitom, spodbuditi širitev mednarodnega trgovanja z žitom ter zagotoviti čim bolj prost pretok tega trgovanja. Poleg tega je cilj Konvencije v največji možni meri prispevati k stabilnosti mednarodnih trgov žita, kar je v interesu vseh članic, povečati svetovno prehransko varnost ter zagotoviti forum za izmenjavo informacij in razpravo o vprašanjih, s katerimi se članice srečujejo pri trgovanju z žitom. Ti cilji se poskušajo doseči z izboljšanjem preglednosti trgov s pomočjo izmenjave informacij, analiz in posvetovanj o razvoju trgov in politike.

Republika Srbija  je 23. januarja 2020 uradno zaprosila za pristop h Konvenciji. Ker bo naslednje zasedanje Mednarodnega sveta za žito potekalo 8. junija 2020, je sekretariat Mednarodnega sveta za žito predlagal, da Svet pristop Republike Srbije odobri z glasovanjem po pošti, da se omogoči zgodnejši pristop. Če sedanje članice Mednarodnega sveta za žito do 31. marca 2020 pristopu Republike Srbije ne bodo nasprotovale, bi njen pristop začel veljati 1. aprila 2020.