Skoči do osrednje vsebine

Izvedba spomladanske obnove s sadnjo sadik gozdnega drevja v času epidemije novega koronavirusa covid-19

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) obvešča, da so stekli postopki za izvedbo spomladanske sadnje sadik gozdnega drevja v času epidemije novega koronavirusa oz. bolezni Covid-19. Seveda ob upoštevanju usmeritev Vlade Republike Slovenije in medicinske stroke.

Do konca prejšnjega tedna so bile v drevesnicah predvidene sadike za izvedbo spomladanske sadnje večinoma že izkopane. To je bilo nujno predvsem pri listavcih glede na stanje v naravi (temperature, začetek vegetacijskega obdobja itd.) ter glede na predviden obseg sadnje v spomladanskem obdobju. Kasnejše izkopavanje zaradi obsega, predvidenih vremenskih razmer in začetka vegetacijskega obdobja ne bi bilo mogoče.

Predvideno je, da se materiali v kratkem razdelijo lastnikom gozdov povsod, kjer bo to mogoče, pri čemer bo poskrbljeno za to, da ne bo prihajalo do stikov med ljudmi, oz. da bodo razdalje med ljudmi najmanj take, da ne omogočajo prenosa virusa. ZGS bo za ta namen pripravil terminski in krajevni razpored prevzema materialov. Lastnike, ki imajo v svojih gozdovih predvideno obnovo s sadnjo pozivamo, da v izogib fizičnim kontaktom ne obiskujejo pisarn in drugih lokacij ZGS. Uporabniki naj zaposlene ZGS kontaktirajo po e-pošti oz. po telefonu ter sadike prevzemajo posamično ob naročeni uri.

Ob prevzemu sadik in materialov za obnovo gozdov, o katerem bodo lastniki gozdov telefonsko obveščeni, naj lastniki gozdov upoštevajo priporočila NIJZ: izogibajo naj se vsem stikom (tudi rokovanju), poskrbijo naj za ustrezno higieno kašlja, umivanje in razkuževanje rok, primerno razdaljo do drugih ljudi ter upoštevajo druge predpisane ukrepe. Sadike in ostale materiale naj prevzamejo zdrave osebe, ki ne kažejo znakov okužbe z virusom, priporočamo pa tudi medsosedsko solidarnost ob prej navedenih pogojih.

Sadnja sadik na predvideni površini v gozdu bo organizirana tako, da se bodo uslužbenci in izvajalci ločeno pripeljali na mesto sadnje, sadil bo vsak sam z ustrezno razdaljo med izvajalci, pri prenosu sadik pa bodo upoštevani higienski standardi, ki so v veljavi v povezavi s preprečevanjem širjenja koronavirusa Covid-19.

Več na spletnih straneh ZGS