Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje športno-rekreacijske dejavnosti po spremembi Odlokov

Od sobote 18. 4. 2020 se upravljavcem objektov omogoči dostop in možnost priprave objektov. Obiskovalce lahko sprejmejo od ponedeljka 20. 4. 2020.

Glede določil Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS št. 38/20 in 52/20 - v nadaljevanju Odlok o gibanju), ki od 18.4. 2020 dalje prebivalcem Republike Slovenije znotraj posameznih občin dopušča izvajanje nekaterih športno-rekreacijskih aktivnosti na prostem in glede določil Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 53/20, v nadaljevanju Odlok o ponujanju in prodaji blaga in storitev), ki od 20.4.2020 glede 23. točke 2. člena določa, da so dovoljene športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih pojasnjujemo:

  • v skladu z Odlokom o gibanju se od sobote 18. 4. 2020 upravljavcem objektov omogoči dostop in možnost, da objekte pripravijo za obiskovalce,
  • v skladu z Odlokom o ponujanju in prodaji blaga in storitev se uporaba za obiskovalce omogoči od ponedeljka 20. 4. 2020.

Prosimo, da ob pripravi objekta upravljavci ne pozabijo, da je zaradi zaprtja objektov, prišlo do zastoja pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v hišnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Upravljavce pozivamo, da upoštevajo navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ):'' Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje (HVO) po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)'', ki jih je objavil na svoji spletni strani.

Hkrati opozarjamo, da morajo tudi ponudniki športno rekreativnih storitev pri opravljanju dejavnosti upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in NIJZ .