Skoči do osrednje vsebine

Usklajevanje ukrepov pravosodnega ministrstva in pravosodnih deležnikov za omejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom

Delovna skupina Ministrstva za pravosodje nadaljuje z usklajevanjem in izvajanjem nujno potrebnih ukrepov za preprečitev širjenja okužb z novim koronavirusom, k čemur so nemudoma in odgovorno pristopili prav vsi pravosodni deležniki.

Notarska zbornica je stranke obvestila o prilagoditvi poslovanja notarskih pisarn, s čimer želijo pripomoči k preprečitvi širjenja okužbe z novim virusom.  Stranke so zaprosili, da se za obisk v notarski pisarni predhodno najavijo po telefonu, v kolikor pa imajo stranke možnost komuniciranja z izbranim notarjem prek elektronske pošte, da se le-te tudi poslužujejo. Notarska zbornica zagotavlja, da bodo stranke z uporabo elektronske pošte ali telefonskimi klici lahko pridobile vse predhodne informacije, povezane z notarsko storitvijo, ki jo želijo opraviti oziroma pripravo dokumentov, ki jih potrebujejo.

Zaščitnim ukrepom pred širjenjem virusa je način poslovanja s strankami prilagodilo tudi Državno odvetništvo Republike Slovenije. Fizičnim osebam je do preklica onemogočeno neposredno vlaganje pošte na vložiščih Državnega odvetništva. Za nujno komunikacijo strankam predlagajo uporabo telefona, navadne in elektronske pošte. 

V naslednjih dneh bodo poenoteni tudi ukrepi državnih tožilstev, ki so določene omejitve dostopa v času uradnih ur že izvajala. Do preklica tako ne bodo sprejemali strank, informacije o poteku kazenskih postopkov bodo podajali po telefonu oz. e-pošti, pisne vloge pa sprejemali po navadni oz. elektronski pošti.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je na današnjem sestanku delovno skupino seznanila z dogovorom, ki je bil včeraj sprejet na Kriznem štabu Republike Slovenije za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19. Na podlagi dogovora za pripravo celovitega pristopa k oblikovanju ukrepov za zamejitev širjenja virusa je delovna skupina opravila temeljit razmislek o možnih posegih v zakonodajo v obliki posebnega interventnega zakona. Republika Slovenija je demokratična, pravna in socialna država, ki skladno z Ustavo in veljavnimi mednarodnimi pogodbami, zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Država mora pravice posameznika spoštovati tako, da vanje ne posega neupravičeno in hkrati varovati na način, da ustvarja možnosti za njihovo dejansko uživanje. Večurna razprava delovne skupine je bila tako namenjena tehtanju upravičenosti posega v uveljavljanje pravic posameznika v luči ogrožanja varnosti družbe (zaradi morebitnega širjenja okužbe).

Na podlagi poročil Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij se delovna skupina seznanja tudi s stanjem na vseh lokacijah zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma. Zaprte osebe navodila in ukrepe spoštujejo, kar sistemu omogoča, da v danih pogojih in situacij normalno deluje, zato je stanje stabilno in mirno, izrednih dogodkov ne beležimo. Za izboljšanje trenutne situacije in v izogib prehudih stisk zapornikov, ki bi bile posledica prepovedi obiskov, pa je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pristopila k nakupu vrednotnic za uporabo v predplačniškem telefonskem sistemu.

Skladno z objavljeno Odredbo predsednika vrhovnega sodišča mag. Damijana Florjančiča o omejitvi dela sodišč je večina slovenskih sodišč preklicala skoraj vse obravnave. Sodišča bodo opravljala le naroke in odločala samo v nujnih zadevah.