Skoči do osrednje vsebine

Dovoljena prodaja živil, kmetijskih pridelkov in repromateriala ter izvajanje veterinarskih storitev

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 16.3.2020 ob 00.00. Odlok vsebuje tudi določene izjeme. Začasna prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev tako med drugim NE velja za nakup živilskih izdelkov v prodajalnah z živili, prav tako pa bosta dovoljeni prodaja kmetijskih pridelkov na kmetijah in prodaja kmetijskega repromateriala v prodajalnah in kmetijskih prodajalnah. Izvajale se bodo tudi veterinarske storitve.

Z Odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga ter storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji se začasno prepoveduje ponujanje in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, kot na primer nastanitvene storitve, gostinske storitve, welnes storitve, športno rekreacijske storitve, kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve iger na srečo.

Splošna prepoved NE velja za prodajalne z živili vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne, prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, program vrt in kmetijstvo v prodajalnah, kmetijske prodajalne, bencinske servise, banke, pošto, dostavne službe, trafike in kioske za prodajo časopisov in revij ter druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. V teh primerih bo Nacionalni inštitut za javno zdravje v roku 24-ur od  sprejema odloka izdal priporočila, koliko potrošnikov se lahko naenkrat nahaja v poslovnem prostoru (glede na kvadraturo prostora).

Odlok dovoljuje tudi ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na daljavo (preko spleta), kot ju ureja zakon, ki ureja varstvo potrošnikov in druge oblike prodaje in blaga, ki so izjeme tudi v drugih (intervencijskih) odlokih Vlade RS.

Državljanke in državljani bodo tako lahko še naprej kupovali živilske izdelke,  kmetijske pridelke na kmetijah, kupili bodo lahko tudi repromaterial za kmetijsko dejavnost. Izvajale se bodo tudi veterinarske storitve. Prav tako bo dovoljena prodaja blaga in storitev na daljavo (preko spleta).