Skoči do osrednje vsebine

Zaradi koronavirusa spremembe poslovanja s strankami in druga navodila

Organizacijo dela ob nastalih razmerah povezanih s koronavirusom prilagajajo vse institucije, ki sodijo pod Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Za domove za starejše občane že od prvega pojava virusa v Sloveniji veljajo posebni ukrepi in prepoved obiskov. Objavljamo vse najnujnejše informacije.

Socialno varstveni zavodi: Navodila za obiskovalce 

Sem spadajo domovi za starejše, posebni socialnovarstveni zavodi za dorasle, varstveno delovni centri (domsko varstvo), zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domovi za učence s posebnimi potrebami. 

!! Za domove za starejše občane že od prvega pojava virusa v Sloveniji veljajo posebni ukrepi in prepoved obiskov! 

Zavod RS za zaposlovanje: Spremenjeni način poslovanja ZRSZ

Komuniciranje in poslovanje do nadaljnjega možno samo po telefonu, elektronski pošti, navadni pošti in na spletnih portalih.

Centri za socialno delo: Omejitev osebnih obiskov strank na centrih za socialno delo.

Centre za socialno delo naj stranke obiščejo samo v nujnih primerih.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Spremenjen način poslovanja s strankami

Zavod do nadaljnjega ne bo osebno podajal informacij v prostorih zavoda niti sprejemal vlog na vložišču. informacije o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot tudi vse ostale informacije v zvezi z izvajanjem obveznega zavarovanja bodo zagotovljene preko telefona v času poslovanja.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: Obvestilo

Sklad je za stranke do nadaljnjega zaprt. Za svetovanje in vprašanja so na voljo vsak delovni dan preko telefona in elektronske pošte. 

Inšpektorat za delo: Obvestilo

Uradne ure le po telefonu in elektronski pošti. 

Osebna asistenca: Obvestilo