Skoči do osrednje vsebine

Usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo posredovali okrožnici osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom, glasbenim šolam, zavodom za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjim šolam, dijaškim domovom, višjim strokovnim šolam in organizacijam za izobraževanje odraslih.

V okrožnicah so zapisane usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Prav tako smo usmeritve o organizaciji dela v primeru začasne prekinitve izvajanja študijske dejavnosti posredovali Univerzi v Ljubljani, Univerzi na Primorskem, Univerzi v Mariboru in Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu ter javnim študentskim domovom.