Skoči do osrednje vsebine

Upravne enote prehajajo na sistem najnujnejšega poslovanja

Ministrstvo za javno upravo je upravne enote obvestilo, naj zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča Bolezen COVID-19, izvajanje nalog na upravni enoti omejijo na najbolj nujne zadeve, in sicer:

  • takoj in v celoti preidejo na predhodno naročanje strank po telefonu oziroma elektronsko preko elektronskih sporočil na e-naslov upravne enote, ali preko navadne pošte, samo za najnujnejše primere odločanja v upravnih zadevah in v drugih upravnih nalogah;
  • strankam in obiskovalcem se onemogoči dostop do zaprtih prostorov upravne enote, kot so: pisarne, avle, hodniki, stopnišča in drugi skupni objekti. Vse naročene stranke bodo napotene na čakanje pred upravno zgradbo in se jih v skladu s predhodnim telefonskim, elektronskim ali pisnim naročilom posamično vabi v prostore na način, da se zagotovi povečana varnost glede na razmere, v katerih posluje posamezna upravna enota. Upravne enote, ki ne bodo uspele zagotoviti takšnega načina upravnega poslovanja s strankami, ga smiselno z organizacijskimi ter drugimi ukrepi prilagodijo konkretnim razmeram v upravni zgradbi, na način večje varnosti in sprotnega poslovanja, brez nepotrebnega zadrževanja in čakanja;
  • vloge strank se posredujejo samo v elektronski obliki ali po navadni pošti, razen v nujnih primerih;
  • sklepanje zakonskih ali partnerskih zvez se odpove oziroma prestavi;
  • prekinja, za nedoločen čas, se t. i. subvencijska kampanja urejanja GERK.

Upravičenost urejanja zadeve upravne enote presojajo skrbno, vsako posebej, glede na obrazložitve posameznih strank.

Stranke upravnih enot ob tem pozivamo, da za zadeve, ki jih lahko opravijo po elektronski pošti ali preko portala eUprava, uporabijo to pot.

Obvestilo s kontaktnimi podatki bodo upravne enote tekom dneva objavile na svoji spletni strani.