Skoči do osrednje vsebine

Priporočila osnovnim in srednjim šolam za izvajanje izobraževanja na daljavo

Vodstvom osnovnih in srednjih šol smo posredovali priporočila za izvajanje izobraževanja na daljavo. Na ravni države smo vzpostavili koordinacijsko skupino, ki usmerja in koordinira aktivnosti državnih institucij za podporo šolam pri tem. Enotna vstopna točka za podporo ravnateljem in učiteljem je na slovenskem izobraževalnem omrežju, www.sio.si.

S ponedeljkom, 16.3.2020, bodo v slovenskih vzgojnoizobraževalnih zavodih nastopile okoliščine, ki omogočajo le izvajanje izobraževanja na daljavo. To je mogoče z določenimi prilagoditvami kljub vsemu kakovostno izvesti. 

Kljub izrednim razmeram želimo izvajati kontinuiteto učnega procesa, z namenom doseganja učnih ciljev učnih načrtov. Več v vsebini okrožnice.