Skoči do osrednje vsebine

OBVESTILO ZA STRANKE Uprave Republike Slovenije za varstvo pred sevanji: KORONA VIRUS (COVID-19)

Zaradi razglašene epidemije in z namenom zagotovitve varnosti strank in zaposlenih v času od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020 na Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji ne bo uradnih ur. V navedenem obdobju prav tako ne bo mogoče osebno oddati vlog v vložišču ali prevzeti oziroma vrniti merilnika radona.

Stranke obenem vljudno prosimo, da v primeru nujnih in neodložljivih zadev pokličete po telefonu oziroma pošljete sporočilo po elektronski pošti, da se oceni, ali je mogoče zadevo urediti na drugačen način. Pri tem predlagamo, da si stranke informacije o upravnih zadevah pridobijo na sledeče načine:

-       na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varstvo-pred-sevanji/storitve-uprave-za-varstvo-pred-sevanji/,

-       po telefonu 01 478 87 09,

-       prek elektronske pošte gp-ursvs.mz@gov.si ali

-       prek navadne pošte na naslovu Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Več informacij o naših kontaktnih podatkih najdete na naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-varstvo-pred-sevanji/o-upravi-republike-slovenije-za-varstvo-pred-sevanji/

Hvala za razumevanje.