Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo Evropske komisije glede neizvajanja odobrenih programov promocije in informiranja o kmetijskih proizvodih zaradi izjemnih okoliščin

Zaradi izbruha koronavirusa imajo mnogi upravičenci, ki so vključeni v ukrepe promocije in informiranja o kmetijskih proizvodih, težave pri izvajanju odobrenih programov.

Objavljamo obvestilo Evropske komisije, v katerem je med drugim zapisano, da je
v sporazumu o dodelitvi sredstev v 33. členu zapisana določba o možnostih prekinitve izvajanja aktivnosti zaradi izjemnih okoliščin. Upravičenec lahko v primeru izjemnih okoliščin začasno ustavi izvajanje ukrepa ali kateregakoli dela programa, zlasti zaradi primera višje sile, ki je definirana v 35. členu sporazuma.

Upravičenec do sredstev mora v skladu s točko 33.1.2 državo članico obvestiti o prekinitvi programa ter navesti razloge zanjo.

Obvestilo Evropske komisije