Skoči do osrednje vsebine

Identifikacija in registracija živali: Obvestila v času razglašene epidemije koronavirus

Obvestila izvajalcem javnih služb (pooblaščene organizacije) in imetnikom rejnih živali.

11. 5. 2020 Informacijski telefon

Od 11. 5. 2020 dalje ponovno deluje informacijski telefon 01 300 13 66 za področje identifikacije in registracije rejnih živali. Na telefonu smo dosegljivi v času uradnih ur uprave, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9.00 do 12.00 ter v sredo od 14.00 do 16.00. Informacijski telefon je predvsem v dopoldanskem času izredno zaseden, zato vam svetujemo, da vsa nujna sporočila oz. vprašanja posredujete na naš elektronski naslov info.sir@gov.si. Na kratko opišite vašo težavo oz. vaše vprašanje, pripišete pa lahko tudi kontaktno telefonsko številko. Poklicali vas bomo oz. vam poslali odgovor po elektronski pošti.

3. 4. 2020 Navodila za izvajanje sistema identifikacije in registracije živali v času trajanja razglasitve epidemije COVID-19

Za čas trajanja razglasitve epidemije je bila sprejeta ODREDBA o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali (Ur. l. RS, št. 41/20), ki je stopila v veljavo z dnem 3. 4. 2020. V nadaljevanju povzemamo določbe iz navedene Odredbe s področja identifikacije in registracije živali.

31. 3. 2020, Izdaja potrdil oziroma izpisov iz centralnih registrov živali za oskrbo živali, če živali redijo izven občine svojega bivališča

V skladu s 3. členom Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin, je gibanje in dostop dovoljen za opravljanje gospodarskih, kmetijskih (sem sodi tudi oskrba rejnih živali) in gozdarskih dejavnosti.
Izdaja izpisov za oskrbo živali ni predpisana. Seveda pa dokončni odgovor glede kakršnekoli izdaje potrdil, dovolilnic ali prepustnic za gibanje, dostop ali zbiranje ljudi lahko poda le Ministrstvo za notranje zadeve.

Podatke za svoje gospodarstvo si lahko izpišete sami preko spodnje povezave. Predlagamo iskanje po KMG-MID številki.

Izpisek iz uradnih registrov in evidenc za področje primarne proizvodnje

Lep pozdrav.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS)

13. 3. 2020, Nedelovanje informacijskega telefona

Zaradi razglašene epidemije koronavirusa informacijski telefon v času uradnih ur do preklica ne deluje!
Vsa nujna sporočila pošljite na elektronski naslov info.sir@gov.si.

Spletni portal Volos deluje nemoteno.

Hvala za razumevanje.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS)