Skoči do osrednje vsebine

Obvestilo za organizatorje javnih prireditev in shodov

Upravna enota Ljubljana obvešča organizatorje javnih prireditev in shodov, da mora organizator, glede na Odredbo o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni list RS, št. 17/20) in na Odredbo o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/20) in morebitne nove tovrstne odredbe, v prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve oziroma javnega shoda na prostem kot ukrep navesti tudi, koliko ljudi skupaj bo prisotnih na javni prireditvi in kako bo zagotovil štetje, da število ljudi na prireditvi ali shodu ne bo preseglo števila, dovoljenega z zadnjo veljavno odredbo Ministrstva za zdravje.

Prav tako je organizator na sami javni prireditvi oziroma shodu, in sicer ne glede na to, ali dogodek poteka v zaprtem prostoru ali na prostem, tudi po izdanem dovoljenju, z ustreznimi ukrepi dolžan zagotoviti, da število vseh ljudi na dogodku ne bo presegalo števila, določenega z veljavnimi odredbami Ministrstva za zdravje, kot tudi vse druge ukrepe, ki bodo v času izvedbe dogodka zaradi zagotovitve zdravja ljudi, ki bodo prisotni na javnem zbiranju ter preprečitve širjenja nalezljivih bolezni, določeni s strani Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.