Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za javno upravo zaposlenim začasno odrejeno opravljanje dela na domu

Minister za javno upravo, ki opravlja tekoče posle, Rudi Medved je zaposlenim na Ministrstvu za javno upravo (MJU) zaradi izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi, začasno odredil opravljanje dela izven prostorov delodajalca, ki so navedeni v pogodbi o zaposlitvi, in sicer na domu.

Delo na domu je tako s sklepom odrejeno vsem zaposlenim na Ministrstvu za javno upravo, razen generalnim direktorjem direktoratov, generalni sekretarki MJU in vodjem NOE ter neposredno podrejenim ministru, ki pa lahko določijo prisotnost posameznih javnih uslužbencev na delovnem mestu v skladu s pogodbo o zaposlitvi in glede na potrebe delovnega procesa.

Odločitev bo začela veljati v petek, 13. marca 2020, in bo veljala, dokler bodo trajale okoliščine oziroma do preklica.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da se v primerih naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca, lahko vrsta ali kraj opravljanja dela, določenega s pogodbo o zaposlitvi, začasno spremenita tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo take okoliščine.

Delo na domu je minister za javno upravo odredil skladno z omenjenim zakonom (ZDR) zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja.

Kljub temu, da bodo zaposleni od jutrišnjega dne do preklica delo opravljali na domu, bodo vse storitve MJU zagotovljene in bo delo potekalo kar se da nemoteno.