Skoči do osrednje vsebine

Informacija koordinacijske skupine Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede trenutne preskrbe s hrano

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozorno spremlja dogajanje na področju preskrbe s hrano v Sloveniji. Stanje v državi v povezavi s koronavirusom, vpliva tudi na agroživilsko verigo ter na nekatera druga področja, povezana s kmetijstvom. Koordinacijska skupina MKGP je na podlagi prejetih in dostopnih podatkov ocenila, da trenutno preskrba s hrano ni motena in ogrožena, zato razloga za vsakršne pretirane aktivnosti in hipnega zalaganja z živili, ni. Ta bodo še vedno na voljo. Ministrstvo pripravlja ukrepe, ki bodo v pomoč sektorjem za zagotavljanje nemotene oskrbe s hrano.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano intenzivno pripravlja možne ukrepe, ki bodo v pomoč sektorjem. Gre za ukrepe, ki so povezani z reševanjem trenutne situacije, v mlekarstvu ter dolgoročnem pristopu za pomoč kmetijam in podjetjem v prihodnjem obdobju. Ukrepi se pripravljajo tudi na področju zagotavljanja zdravstvenega varstva živali, varne hrane, nad katero bdi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na podlagi zbranih informacij s terena in izvedenih analiz, v nadaljevanju izpostavljamo nekaj ključnih ukrepov, ki jih Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga za pomoč sektorjem v trenutnem položaju

Reševanje presežnih količin mleka

V sodelovanju z blagovnimi rezervami in mlekarsko industrijo naj se presežne količine surovega mleka predelajo v trajnejše proizvode in skladiščijo. Podobni ukrepi bodo predlagani tudi za druge presežne kmetijske in prehrambne proizvode.

Oskrba s sadjem in zelenjavo

Predlagamo, da se omeji transport sveže zelenjave in sadja iz rizičnih držav, saj gre za povečano tveganje zaradi transporta, ki lahko predstavlja vektor prenosa kužnine v gospodinjstva.

Ministrstvo zato poziva državljanke in državljane Slovenije, da kupujejo slovenske proizvode.

Omejitev prometa z lesom in živimi živalmi

Predlagamo, da se v Sloveniji uvedejo posebni ukrepi, ki odstopajo od načel prostega pretoka blaga in storitev v EU, ki veljajo v normalnih razmerah. Zato se bo pristopilo k pripravi ukrepov za omejitev meddržavnega transporta lesa in živih živali, svežega sadja in zelenjave, krušnih žit in krme za živali ter krompirja. Nujna je priprava ukrepov za takojšnjo zagotovitev potrebnih skladiščnih kapacitet za hrano in les. V kolikor bi živali, ki bi naj obtičale v Sloveniji, izvirale iz drugih držav in so namenjene za sosednje trge, bodo na osnovi odločbe Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin določeni nadaljnji ukrepi iz vidika dobrobiti živali.

Ponovno pozivamo vse državljanke in državljane in javne zavode ter vse institucije, da posegajo po lokalnih produktih. Prehranske navade naj usmerijo na lokalne produkte, ki so sezonsko na voljo, so dostopni na lokalnem trgu in niso vezani na dolge logistične poti. S tem bomo na daljši rok zagotavljali neodvisnost na prehranskem področju v podobnih razmerah. S tem tudi zagotavljamo stabilnost slovenskega podeželja, delovna mesta in kakovost življenja.