Skoči do osrednje vsebine

Od 18. ure začeli veljati odredbi o pogojih vstopa v Slovenijo iz Italije in izvajanju preventivnih zdravstvenih dejavnosti

Minister za zdravje je v skladu z 39. členom Zakona o nalezljivih boleznih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) danes izdal dve novi odredbi – določitev pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije in pogojev izvajanja preventivnih zdravstvenih storitev ter specialističnih pregledov in posegov – in posodobljeno odredbo o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih.

Odredbe, ki so bile danes objavljene v Uradnem listu (str. 1439), bodo veljale vse dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni

Podlaga za sprejetje odredbe: Vlada sprejela sklep o izvajanju kontrole vstopa na meji med Italijo in Slovenijo

S to odredbo so opredeljeni pogoji vstopa na območje Slovenije iz Italije.

Kontrolne (vstopne) točke na mejnem prehodu med Italijo in Slovenijo

Vzpostavljenih je šest (6) kontrolnih (vstopnih) točk: Rateče, Robič, Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Ostale cestne povezave z Italijo bodo zaprte. Kontrolne točke in zapore na cestah bodo označene z ustrezno prometno signalizacijo. Kontrolo vstopa izvajajo zdravstveni delavci in Civilna zaščita Republike Slovenije ob asistenci Policije.

Slovenski državljani

Ta odredba se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Osebe, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča

Vstop v državo bo tujemu državljanu dovoljen, če bo imel dokazilo o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim bo izkazal negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Potrdilo bo moralo biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne bo smelo biti biti starejše od treh dni. Če oseba tega dokazila ne bo imela, se ji bo vstop dovolil le, če bo njena telesna temperatura nižja od 37,5 °C in ne bo kazala jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).

Tovorni promet

Ta odredba se ne uporablja za tovorni promet.

Potniški vlak med Italijo in Slovenijo

Med Italijo in Slovenijo vlakovni potniški promet ne bo potekal.

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

Preventivne zdravstvene storitve

Preneha se izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, z izjemo preventivnih zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Splošna bolnišnica Novo mesto, zdravstvena domova Novo mesto in Črnomelj

Za štirinajst dni se preneha izvajanje nenujnih specialističnih pregledov in posegov.

Zdravstveni dom Metlika

V naslednjih štirinajstih dneh se izvaja samo administrativna nujna medicinska pomoč.

Organizacija dela v mreži javne zdravstvene službe

Vodstva izvajalcev zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe prerazporedijo zaposlene na izvajanje nalog, povezanih z obvladovanjem širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih

Predhodna odredba (9. 10. 2020): Odredba o prepovedi zbiranja na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji 

V odredbi je na novo opredeljeno, da se ne uporablja za zbore, ki predstavljajo način dela državnih organov.