Skoči do osrednje vsebine

Obisk predstavnikov Sektorja za harmonizacijo razvoja sistema notranjih kontrol Ministrstva za finance Republike Hrvaške na Uradu RS za nadzor proračuna

Na Uradu RS za nadzor proračuna smo 10. marca 2020 gostili predstavnike Sektorja za harmonizacijo razvoja sistema notranjih kontrol Ministrstva za finance Republike Hrvaške.

S hrvaškimi kolegi Nikom Raićem, načelnikom Sektorja za harmonizacijo razvoja sistema notranjih kontrol, Davorjem Kozino, vodjo Službe za koordinacijo razvoja sistema notranjih kontrol in Nikolino Bibić, vodjo Službe za koordinacijo razvoja notranje revizije smo izmenjali informacije o sistemu državnega notranjega revidiranja na Hrvaškem in v Sloveniji, delili izkušnje in izpostavili glavna problemska področja, s katerimi se srečujeta oba centralna organa za harmonizacijo (CHU) pri zagotavljanju učinkovitega sistema državnega notranjega revidiranja.

Ugotovili smo, da se sistema državnega notranjega revidiranja v Sloveniji in na Hrvaškem pri nekaterih rešitvah razlikujeta, obenem pa se srečujemo s podobnimi ureditvami in podobnimi težavami, za katere iščemo rešitve, ki bodo v prihodnosti za obe državi predstavljale pomemben izziv.

Srečanje s hrvaškimi kolegi je bilo zanimivo in koristno in predstavlja šele začetek našega medsebojnega sodelovanja. Dogovorili smo se, da bomo v prihodnosti še sodelovali in se srečevali, naš cilj pa je tudi sodelovanje s centralnimi organi za harmonizacijo iz drugih držav s področja nekdanje skupne države, ki so kandidatke za članstvo v EU in s katerimi so hrvaški kolegi že vzpostavili sodelovanje.