Skoči do osrednje vsebine

Prepovedano pristajanje zrakoplovov z ogroženih območij na slovenskih letališčih

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes podpisala sklep, ki prepoveduje pristajanje zrakoplovov z ogroženih področij.

Ministrstvo za infrastrukturo je 9. 3. 2020 prejelo predlog Ministrstva za zdravje za prepoved letenja v skladu z drugim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu, ki določa, da zaradi zagotovitve javnega reda, varovanja določenih oseb, okolišev in objektov ter zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, lahko ministrstvo, pristojno za promet, samostojno ali na predlog pristojnega organa omeji ali prepove letenje zrakoplovov v določenih območjih.

Ministrstvo za zdravje je predlagalo začasno prepoved pristajanja vseh pristankov zrakoplovov iz italijanskih letališč, ki se nahajajo na ogroženih območjih (italijanske pokrajine: Lombardija, Benečija, Emilija – Romanja, Piemont, Marken), Kitajske, Južne Koreje in Irana zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19.

S sklepom se prepoved uveljavlja takoj. Iz prepovedi se izvzema državne zrakoplove, zrakoplove za prevoz pošte in/ali blaga (mail/cargo) in zrakoplove, ki se vračajo brez potnikov v svojo bazo ali na vzdrževanje (ferry flight).