Skoči do osrednje vsebine

Podpora žrtvam kaznivih dejanj

V torek, 10. marca 2020, je Skupnost centrov za socialno delo organizirala seminar z naslovom »Podpora žrtvam kaznivih dejanj«.

Seminarja so se udeležili socialni delavci, ki se pri svojem delu srečujejo z žrtvami kaznivih dejanj. Ti v okviru nove socialnovarstvene storitve zagotavljajo ustrezno podporo žrtvam kaznivih dejanj in njihovim družinskim članom. Gre za strokovno obravnavo s strokovnim svetovanjem, ki zajema prepoznavanje stiske upravičenca, seznanjanje, usmerjanje in vodenje, da bi žrtvi kaznivega dejanja omogočili ustrezno psihološko, socialno in finančno izboljšanje položaja, nastalega zaradi storjenega kaznivega dejanja.

Na srečanju so bili s strani Ministrstva za pravosodje podrobneje izpostavljeni položaj in pravice žrtev v kazenskem postopku ter potreba po sodelovanju med različnimi deležniki v korist žrtev, vključno s centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami. Predstavljena je bila tudi Služba za podporo oškodovancev, ki deluje na Okrožnem sodišču v Ljubljani, zaključno pa je bil predstavljen tudi pogled socialne inšpekcije za izvajanje storitve podpore žrtvam kaznivih dejanj.

Slovenija je Direktivo 2012/29/EU o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj implementirala z novelo Zakona o kazenskem postopku, delno pa tudi z novelo Zakona o socialnem varstvu. Današnji seminar predstavlja enega od številnih dogodkov, na katerem so predstavnikom različnih institucij, ki prihajajo v stik z žrtvami, predstavljene dopolnjene določbe za podporo žrtvam kaznivih dejanj z namenom njihove učinkovite uporabe v praksi.

Več informacij o pravicah žrtev kaznivih dejanj najdete na: https://www.gov.si/teme/pravice-zrtev-kaznivih-dejanj/.

Iskalnik