Skoči do osrednje vsebine

Agrarne skupnosti dobivajo posluh

Ministrstvo z kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v izteku preteklega leta ustanovilo Skupino za spremljanje agrarnih skupnosti z namenom priprave mnenj in usmeritev na tem področju. Skupina bo delovala štiri leta in se sestajala trikrat letno. Sestavlja jo dvanajst izkušenih sodelavcev, ki agrarne skupnosti spremljajo bodisi kot prakso svojega življenja bodisi kot delovni izziv v daljšem obdobju. Zastopani so torej zelo različni pogledi na agrarne skupnosti npr. osebne praktične izkušnje iz različnih slovenskih pokrajin, stališča dosedanjega sistemskega urejanje v sodnih in zakonodajnih telesih, nevladnih izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah ter celo čezmejnih dosežkih Slovencev v Italiji. V skupini so zbrane izkušnje večine slovenskih regij (razen Prekmurja in avstrijske Koroške), med katerimi pa prevladujejo predstavniki Primorske. Delovno skupino vodi dr. Nevenka Bogataj, ki agrarne skupnosti spremlja že vrsto let.

Kmetijska gospodarstva

Skupina se je prvič sestala v začetku marca in zastavila svoje delo. Takoj so se pokazale tri značilnosti:

  • velika naklonjenost sodelujočih agrarnim skupnostim in vlogam, ki jih opravljajo ne le zase, ampak za širšo javnost;
  • izjemna raznolikost situacij;
  • dobra opredelitev zakonodajnih primanjkljajev, ki se nanašajo predvsem na napovedano obdavčitev in ažurnost zemljiško knjižnega stanja.

Da bi agrarne skupnosti po dolgem obdobju nerazumevanja in pritiskov, končno »prenehali siliti v zadruge in druge oblike ter bi lahko postale to kar so« kot se je slikovito izrazil državni sekretar dr. Jože Podgoršek ter bi spodbudili upoštevanje omenjenega zakona, bo skupina delo zastavila predvsem za zbiranje argumentov za kakovostne odločitve na najvišji ravni. Razprava je namreč pokazala, da jih ne manjka, da pa je hitrost njihovega učinkovanja ključna.

Do naslednjega srečanja, ki bo potekalo predvidoma v izteku aprila, lahko morebitni zainteresirani za to tematiko svoja mnenja, odmeve ali gradiva pošljete na elektronski naslov vodje skupine: nevenka.bogataj@gmail.com  .