Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar Damjan Stanonik: "Haloze je treba negovati in spoštovati"

Državni sekretar Damjan Stanonik se je udeležil slavnostnega sajenja visokodebelnih dreves, ki je potekalo v sklopu aktivnosti vzpostavitve Naravnega parka Haloze – Čerinovo.

1 / 2

Sadjarstvo ima na območju Slovenije razmeroma dolgo tradicijo. Prav tako ima sadjarstvo zelo pomembno vlogo, med drugim tudi zaradi pomena sadja pri zdravi prehrani in velikega potenciala panoge za nadaljnji razvoj.

Državni sekretar Stanonik je na dogodku izpostavil glavne strateške in razvojne cilje za sadjarstvo, ki so zapisani v Strategiji za izvajanje resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«: povečanje obsega proizvodnje sadja in pridelave različnih sadnih vrst; izboljšanje konkurenčnosti in kakovosti ter povečanje porabe sadja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano si bo tudi v prihodnje prizadevalo za ohranitev obsega skupnih sadjarskih površin ob zavedanju, da se znotraj sadjarskih površin ob relativnem rahlo povečanem obsegu dogajajo izrazite strukturne spremembe v sestavi sadnih vrst.

V prihodnji skupni kmetijski politiki bo zato potrebno pozornost usmeriti v: povečanje konkurenčnosti pridelovalcev in kakovosti sadja, ohranitev obsega skupnih sadjarskih površin, spodbuditi obnove nasadov, spodbuditi povezovanje v organizacijah proizvajalcev ali drugih oblik povezovanja za skupno trženje, nadaljevati z investicijami v mreže proti toči ter v druge vrste zaščitnih mrež (folije proti pokanju, protiinsektne mreže), izboljšati delež investicij v namakalne sisteme ter posodobiti tehnologije zaradi spremenjenih podnebnih sprememb, s promocijo zagotoviti večjo porabo slovenskega sadja.