Skoči do osrednje vsebine

Ob Dnevu odprtih podatkov ustanovili Stičišče odprtih podatkov Slovenije

Danes na Gospodarski zbornici Slovenija (GZS) poteka Dan odprtih podatkov, katerega namen je predvsem seznaniti in širiti zavest o pomembnosti in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe, hkrati pa tudi spodbujanje sodelovanja in povezovanja tistih, ki odprte podatke uporabljajo pri svojem delu; gospodarstvenikov, razvijalcev aplikacij, analitikov, študentov in drugih.
Dan odprtih podatkov je mednarodni vsakoletni dogodek. Letos ga z različnimi dogodki, ki potekajo po celem svetu, obeležujemo že desetič po vrsti. Omenjeni dogodek je zaznamovala tudi svečana ustanovitev Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub), ki bo usmerjalo razvoj v smeri odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe.

Uvodoma so udeležence dogodka nagovorili Igor Zorko, podpredsednik GZS in predsednik Združenja za informatiko pri GZS, Kristina Valenčič, direktorica Urada za razvoj digitalnih rešitev (Direktorat za informacijsko družbo in informatiko) Ministrstva za javno upravo ter dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana.

Omenjeni dogodek je zaznamovala tudi svečana ustanovitev Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub), ki bo usmerjalo razvoj v smeri odpiranja podatkov in njihove ponovne uporabe.

Ustanovni dokument so podpisali: Andreja Lampe, vodja IKT horizontalne mreže pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (GZS), dr. Jernej Pintar, direktor Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. in Kristina Valenčič z Direktorata za informacijsko družbo in informatiko Ministrstva za javno upravo.

Kristina Valenčič, predstavnica MJU je ob tem izpostavila pomen sodelovanja različnih deležnikov na področju uporabe odprtih podatkov: »Na Ministrstvu za javno upravo se zavedamo pomena odprtih podatkov, sodelovanja z gospodarstvom, širšo družbo in drugimi deležniki pri spodbujanju digitalizacije in napredka na tem področju. S portalom OPSI smo naredili velike premike na tem področju in bomo to pot nadaljevali tudi v prihodnje. Ponosni smo, da lahko v partnerskem sodelovanju in v sinergiji s Tehnološkim parkom in Gospodarsko zbornico soustvarjamo novo zgodbo na področju odprtih podatkov v državi, ki smo jo danes začeli z ustanovitvijo »Stičišča odprtih podatkov Slovenije.«

Kot je po podpisu in s tem uradni ustanovitvi Stičišča dejala vodja IKT horizontalne mreže SRIP PMiS GZS Andreja Lampe, »odprte podatke javnega sektorja želimo preoblikovati v pospeševalce digitalne ekonomije, zato je nujno, da ima gospodarstvo do njih primeren dostop in da se vzpostavi ekosistem za pospešen razvoj novih inovativnih rešitev. V februarju 2020 predlagana EU strategija na področju podatkov poleg ostalega napoveduje tudi novo regulativo, ki bo urejala podatke in skupne Evropske podatkovne prostore, zato je nujno, da imamo v Sloveniji povezan ekosistem deležnikov, ki bo pravočasno pripravljen na spremembe.«  

»Uporaba ogromnih baz odprtih podatkov je kot 'iskanje igle v kupu sena'. Večina ljudi ne verjame, da je igla sploh tam. Preostali pa ne verjamejo, da jo lahko najdejo. Ampak danes največja podjetja na svetu živijo ravno od takšnih ključnih podatkov. Naša naloga, kot razvojno okolje je, da pokažemo dobre prakse in da pomagamo pri odkrivanju novih poslovnih modelov ter visoke dodane vrednosti,« je povedal direktor Tehnološkega parka Ljubljana dr. Jernej Pintar.

Glavne aktivnosti Stičišča odprtih podatkov Slovenije bodo:

▪ spodbujanje uporabe ter širjenje razpoznavnosti OPSI portala,

▪ zavzemanje za večjo podporo političnih odločevalcev za odpiranje podatkov,

▪ spodbujanje razvoja mehanizmov za financiranje uporabe odprtih podatkov v nevladnem sektorju in v gospodarstvu,

▪ zavzemanje za tvorno sodelovanje vseh akterjev in deležnikov na področju uporabe odprtih podatkov in ponovne uporabe odprtih podatkov in

▪ zavzemanje za aktivno sodelovanje z mednarodnimi partnerji in vozlišči (hubi) iz držav članic EU.

Pobudnika ustanovitve stičišča odprtih podatkov sta Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. (projekt ODEON - Open Data for European iNnovation - programa Interreg Mediterranean ) in IKT-Horizontalna mreža pri Združenju za informatiko in telekomunikacije (GZS), ob podpori Ministrstva za javno upravo.