Skoči do osrednje vsebine

Nadgradnja levega tira na železniškem odseku Zidani Most–Rimske Toplice

Od ponedeljka, 2.3.2020, je na odprti progi zaradi nadgradnje uvedena zapora levega tira Zidani Most–Rimske Toplice, železniški promet je preusmerjen na že nadgrajeni desni tir.

V teku je nadgradnja levega tira (spodnji ustroj z odvodnjo in zgornji ustroj) z vsemi premostitvenimi objekti (mostovi, podvozi, propusti), opornimi zidovi in podpornimi zidovi ter nadgradnja vozne mreže in signalnovarnostnih naprav. Nadgrajen bo tudi nivojski prehod Briše.

Zapora levega tira Zidani Most–Rimske Toplice in vsa glavna dela v območju proge, vezana na zaporo, bodo končana do konca meseca julija 2020. Ostala zaključna dela v območju proge, bodo v celoti zaključena do konca meseca septembra 2020.

Na območju postaje Rimske Toplice je zaprt tir 1 in 2, kjer je v teku nadgradnja tira 1 (spodnji in zgornji ustroj z odvodnjo) z vsemi pripadajočimi kretnicami, gradi se novi podhod, novi peron, javna razsvetljava,  preureja se postajno poslopje ter pripravlja prostore za potrebe nadgradnje signalnovarnostnih naprav. Promet skozi železniško postajo Rimske Toplice poteka po novemu tiru 3.

Začenja se tudi izvedba leve polovice konstrukcije novega podvoza za cesto Rimske Toplice–Jurklošter ter dokončuje se izvedba dveh podpornih konstrukcij.

Investicija se izvaja v sklopu projekta nadgradnje železniške proge Zidani Most–Celje, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope.