Skoči do osrednje vsebine

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 2. javni razpis za podukrep 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Agencija je izdala odločbe osmim vlagateljem - skupinam proizvajalcev (sklop B) in odobrila 787 tisoč evrov.

2. javni razpis za podukrep 9.1 - Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2019 je bil objavljen dne 6. 9. 2019, vloge pa so lahko vlagatelji oddali med 30. 9. in 30. 12. 2019. Na Agencijo je bilo oddanih 10 vlog.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 1.732.386,82 evrov, in sicer 732.386,82 evrov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A) in 1.000.000 evrov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).

Na Agencijo sta bili oddani dve vlogi za sklop A  in osem vlog za sklop B. Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele za sklop B in osmim vlagateljem (skupinam proizvajalcev) odobrila 787 tisoč evrov. 

Za vlogi organizacij proizvajalcev (sklop A) bosta upravna akta izdana, ko bo Agencija od pristojnih organov pridobila vse potrebne podatke, ki so potrebni za obravnavo in odločanje o vlogah.

Upravičencem se sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev, pri čemer je leto 2022 zadnje leto trajanja podpore.

Podpora se lahko dodeli tudi za obdobje, ki je krajše od petih let, vendar najmanj za obdobje dveh koledarskih let.