Skoči do osrednje vsebine

Živali so opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari

Državni zbor je danes s 47 glasovi za in 37 glasovi proti potrdil dopolnjeni predlog novele stvarnopravnega zakonika, ki med drugim prinaša tudi novost, po kateri so živali opredeljene kot čuteča živa bitja in ne več kot stvari.

Predlog prinaša še nekatere druge poglavitne rešitve, kot so prenova etažne lastnine in etažni lastnini podobnih položajev ter prenova registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin. V primeru izvrševanja služnosti v javno korist predlog odpravlja časovno omejitev, ki velja za neprave stvarne služnosti. Takšna služnost se tako po predlogu lahko ustanovi tudi za nedoločen čas.

Predvsem glede na odziv prakse, ki omenjeni zakonik ocenjuje kot dober, je bil pristop k spremembam zadržan, v ustaljene institute z besedilom nismo posegali, s spremembami pa nadgrajujemo predvsem tiste institute, za katere se je tudi v sodni praksi pokazalo, da brez ustrezne normativne spremembe ureditev družbenih razmerij ni možna, ter tistih, ki niso več sledili poslovnemu prometu oziroma zavirajo njegov nadaljnji razvoj. Predlagane spremembe stvarnega prava po eni strani tako sledijo potrebam poslovnega prometa, po drugi strani pa bodo predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve.

Ministrica za pravosodje Andreja Katič je v nagovoru ob razpravi v državnem zboru poudarila: »Največ medijske pozornosti pri dopolnjenem predlogu novele stvarnopravnega zakonika je deležna opredelitev, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja. Naš zakonik v preteklosti ni sledil npr. nemškemu, avstrijskemu ali francoskemu, da bi urejal posebni položaj živali. Menim, da je nastopil čas v družbi, da se vnese določba, da živali niso stvari, ampak čuteča živa bitja, ki so deležna posebne zaščite. Živali ne moremo in ne smemo – tudi - pri urejanju njihovega položaja in ravnanja z njimi na civilnih področjih – gledati zgolj kot na predmet, ki ga človek obvladuje. Njihova funkcija ni samo in izključno - služiti in izpolnjevati osebne interese lastnika. Predlog odkazuje na uporabo posebnih specialnih pravil, ki urejajo dopusten način ravnanja z živalmi, in obveznosti, ki jih imamo ljudje do njih, tako da jim je - kot čutečim živim bitjem zagotovljena njihova dobrobit ter da se človek tudi pri izvrševanju svojih stvarnih pravic vzdrži ravnanj, ki živalim povzročajo nerazumno nepotrebno trpljenje.
Na to nas napotuje tako Pogodba o delovanju Evropske unije kot tudi naše ustavno sodišče.«

Ministrica Katič obenem izpostavlja tudi obžalovanje, da vlada prejšnji teden ni sprejela njenega predloga za poenotenje definicije živali v okviru predloga novele Zakona o zaščiti živali. Ministrica zato upa in pričakuje, da bo ta korak k poenotenju definicij storjen v nadaljevanju obravnave v Državnem zboru.