Skoči do osrednje vsebine

Uporaba konoplje in kanabidiola v kozmetičnih izdelkih

Urad za kemikalije je pripravil dopolnjeno pojasnilo v zvezi z uporabo konoplje in njenih izvlečkov v kozmetičnih proizvodih.

Dopolnjeno pojasnilo Urada RS za kemikalije, št. 185-1/2018/69, z dne 4.3.2020

Uporaba konoplje in kanabidiola v kozmetičnih izdelkih

Za dajanje kozmetičnih izdelkov na trg se uporabljajo določbe Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih (UL št. 342 z dne 22.12.2009, str. 59; v nadaljevanju: Uredba (ES) št. 1223/2009) in Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih (Uradni list RS, št. 61/2013).

Uredba (ES) št. 1223/2009 opredeljuje pojem kozmetičnega izdelka kot katero koli snov ali zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človeškega telesa (s povrhnjico, lasiščem, nohti, ustnicami in zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljenja, spreminjanja njihovega videza, njihovega varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja.

Kozmetični izdelek, ki je dostopen na trgu, mora biti varen za zdravje ljudi, če se uporablja pod normalnimi ali razumno predvidljivimi pogoji uporabe. Varnost kozmetičnega izdelka in njegovih sestavin, ki jo zagotavlja odgovorna oseba (proizvajalec ali uvoznik), mora biti dokumentirana v dokumentaciji z informacijami o kozmetičnem izdelku. Pred dajanjem kozmetičnega izdelka na trg mora odgovorna oseba zagotoviti, da je bila izdelana ocena njegove varnosti za človekovo zdravje in je bilo sestavljeno poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka.

Uredba (ES) št. 1223/2009 določa, da se kozmetičnim izdelkom pri označevanju, dostopnosti na trgu in oglaševanju ne sme z uporabo besedil, imen, blagovnih znamk, slik ter simboličnih in drugih oznak pripisovati značilnosti ali funkcij, ki jih v resnici nimajo.

 

Konoplja

Vnos št. 306 v Prilogi II Uredbe (ES) št. 1223/2009 prepoveduje uporabo naravnih in umetnih narkotikov v kozmetičnih izdelkih: "Vse snovi, naštete v Tabelah I in II edine Konvencije o prepovedanih drogah, podpisane v New Yorku, dne 30. marca 1961 (v nadaljevanju: Konvencija iz leta 1961)". V Tabeli I Konvencije iz leta 1961 je naveden Cannabis, cannabis resin and extracts and tinctures of cannabis, kar pomeni, da so te sestavine prepovedane za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

  1. člen Konvencije iz leta 1961 opredeljuje pojem:
  • Cannabis kot "cvetne ali plodne vršičke rastline konoplje, iz katerih smola ni bila iztisnjena, ne glede na njihovo uporabo, ne vključuje pa semen in listov, ki vršičkov nimajo;
  • Cannabis resin kot izločeno smolo, surovo ali prečiščeno, pridobljeno iz rastline konoplje;
  • Rastlina konoplje kot vsaka rastlina iz rodu Cannabis;

Na podlagi zgoraj navedenega je v kozmetičnih izdelkih prepovedana uporaba: 

  1. sestavin pridobljenih iz cvetnih ali plodnih vršičkov katere koli rastline konoplje, ne glede na njihovo obliko (ekstrakti, tinkture) ter
  2. smola, pridobljena iz katerekoli rastline konoplje;  

Sestavine pridobljene iz drugih delov rastline konoplje (semena, listi, steblo), ne glede na njihovo obliko, se lahko uporabljajo v kozmetičnih izdelkih.

Kanabidiol

Kanabidiol (Cannabidiol, v nadaljevanju: CBD) ni na seznamu Konvencije iz leta 1961, kar pomeni, da je izvzet iz vnosa št. 306 v Prilogi II Uredbe (ES) št. 1223/2009.

Sintezno pridobljen CBD je dovoljen za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

V kolikor pa je CBD pridobljen iz prepovedanih sestavin (navedeno v točki 1 in 2) pa sodi na področje uporabe Konvencije iz leta 1961 in je zato prepovedan za uporabo v kozmetičnih izdelkih na podlagi vnosa št. 306 v Prilogi II Uredbe (ES) št. 1223/2009.

Seznam prepovedanih/dovoljenih sestavin iz konoplje za uporabo v kozmetičnih izdelkih je naveden v prosto dostopni bazi CosIng (Cosmetic ingredient database). V bazi uporabljena imena se uporabljajo tudi za označevanje sestavin na embalaži kozmetičnega izdelka.

CosIng:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.results