Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 111. dopisne seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu in ga predložila Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku.

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je vrsto šakal (Canis Aureus) črtala iz seznama zavarovanih živalskih vrst, kar pomeni, da bo vrsta s 1. 5. 2020 postala lovna.

Ker je bila vrsta šakal (in je še do 1. 5. 2020) zavarovana in se ni aktivno upravljala, se je številčno in prostorsko močno razširila. Zato bo v prehodnem obdobju treh let, v katerem se pričakujejo rezultati aktivnega upravljanja tovrstne populacije, za škodo, ki jo povzroči šakal (ne glede na to, ali gre za lovno ali nelovno površino), odgovarjala in jo izplačevala država.

Poleg te dopolnitve Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu določa manjše spremembe in dopolnitve, ki v glavnem vnašajo večjo jasnost in nedvoumnost že dosedanjih določb zakona.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu iz Programa razvoja podeželja

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Uredba o podukrepu podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 6/17) se spreminja in dopolnjuje zaradi:

-           popravka sklica na Sklep Evropske komisije o odobritvi 7. spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in sklicev na spremembe predpisov EU, ki urejajo ukrepe razvoja podeželja;

-           spremembe višine razpoložljivih sredstev za podukrep podpore za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu v skladu s 7. spremembo PRP 2014–2020.