Skoči do osrednje vsebine

Agencija je odobrila 1,1 milijona evrov za investicije v ureditev gozdne infrastrukture

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 3. javni razpis za operacijo "Ureditev gozdne infrastrukture" iz PRP 2014-2020 za leto 2019.

Cesta skozi gozd | Avtor A. Kolar, Sokol

Javni razpis je bil objavljen v sklopu podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Na razpis je prispelo 163 vlog, Agencija pa je izdala 148 pozitivnih odločb, s katerimi je odobrila 1,1 milijona evrov. Odobrena sredstva so namenjena naložbam v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest ter gozdnih vlak in pripravi gozdnih vlak.