Skoči do osrednje vsebine

Na Brdo procesu za krepitev sodelovanja pri preprečevanju trgovine z ljudmi in spolnih zlorab otrok na spletu

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je danes, 4. marca 2020, v Ljubljani s pozdravnim nagovorom odprl ministrsko srečanje Brdo proces. Gre za že uveljavljeno srečanje, na katerem s skupnimi močmi, s povezovanjem in sodelovanjem prispevamo k reševanju aktualnih težkih in perečih izzivov, s katerimi se soočamo v regiji.

Prvi del srečanja, ki ga je vodila državna sekretarka mag. Melita Šinkovec, so udeleženci posvetili pregledu rezultatov regionalnega sodelovanja na področju boja proti trgovini z ljudmi oziroma delovanju neformalne mreže nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi, ki je bila na našo pobudo vzpostavljena pred desetimi leti in se od takrat redno srečuje, izmenjuje dobre prakse in usklajuje skupne aktivnosti.  

»Gre za še posebej aktualno tematiko, saj se soočamo s porastom trgovine in tihotapljenja ljudi na tako imenovani zahodnobalkanski migracijski poti, je dejala državna sekretarka Šinkovec in dodala, da »smo danes pregledali dosežke neformalne mreže in razpravljali o možnih ukrepih za nadaljnje in še učinkovitejše delo.«

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je s pozdravnim nagovorom odprl ministrsko srečanje Brdo proces.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je s pozdravnim nagovorom odprl ministrsko srečanje Brdo proces.

1 / 4

Udeleženci zasedanja so potrdili pomembnost medsebojnega sodelovanja in se strinjali, da je mreža nacionalnih koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi jugovzhodne Evrope bistveno prispevala h krepitvi regionalnega sodelovanja v boju proti temu pojavu.

»Strinjali smo se, da se mora regionalno sodelovanje na področju boja proti trgovini z ljudmi v okviru obstoječe mreže nadaljevati in nadgraditi na podlagi strateškega dokumenta, ki so ga pripravili nacionalni koordinatorji skupaj z Mednarodnim centrom za razvoj politike migracij,« je prvi del zasedanja sklenila državna sekretarka.

Drugi del srečanja je bil namenjen krepitvi policijskega sodelovanja na področju preprečevanja in preiskovanja spolnih zlorab in izkoriščanja otrok s pomočjo spleta. Uvodoma je zbrane nagovoril namestnik generalne direktorice policije Jože Senica in predstavil prizadevanja slovenske policije na tem področju.

Med drugim je Senica poudaril: »Tako kot internet ne pozna meja, meje ne bi smele obstajati tudi pri sodelovanju vseh, ki se ukvarjamo z zaščito otrok na internetu in ki nam je varnost otrok na prvem mestu. Posveti ministrov, kot je današnji, kažejo na zavedanje dejstva, da je treba otroke zaščititi na mednarodni ravni, kar nam lahko uspe zgolj s skupnim delom, sodelovanjem, izmenjavo izkušenj in modelov dobrih praks.«

V razpravi so se udeleženci strinjali, da je treba krepiti ozaveščenost družbe, še posebej pa najranljivejših pripadnikov družbe, otrok in mladih, o pasteh, ki jih lahko predstavljajo nove tehnologije. Dodatno moramo okrepiti sodelovanje pristojnih služb v regiji na tem področju, strokovnjakom pa omogočiti hitro obveščanje o preventivnih in drugih aktivnostih pomembnih v boju proti zlorabam na spletu. Da bi se sodelovanje na tem področju v prihodnosti okrepilo, so se na zasedanju dogovorili za oblikovanje nabora pristojnih kontaktnih služb oziroma točk v državah Brdo procesa.

»Verjamem, da smo z današnjo razpravo prispevali h krepitvi povezovanja policijskih strokovnjakov regije, hkrati pa z izmenjavo dobrih praks prispevali k učinkovitejšemu preiskovanju in preprečevanju spletnih spolnih zlorab in spolnega izkoriščanja otrok,« je dejala mag. Šinkovec in izrazila zadovoljstvo, ker je razprava postregla z novimi zanimivimi in inovativnimi idejami. Ta bo namreč tudi podlaga za aktivnosti v času predsedovanja Slovenije Svetu EU prihodnje leto.

Ob koncu je državna sekretarka napovedala še prihodnje aktivnosti Brdo procesa, ki bodo potekale v luči slovenskega predsedovanja Svetu EU. Tako bo ena izmed tem, ki jo v tem okviru sodelovanja z državami Zahodnega Balkana prepoznavamo kot izjemno pomembno in se ji bomo posvetili, sodelovanje na področju pogrešanih oseb.