Skoči do osrednje vsebine

Jernejev kanal

Danes se je vodstvo Direkcije RS za vode (DRSV) sestalo z vodstvom Občine Piran in Javnega podjetja okolje Piran d.o.o. z namenom ugotovitve stališča Občine do vprašanja Jernejevega kanala in priprave načrta aktivnosti z namenom ureditve stanja na tem območju.

Predstavniki Občine so potrdili interes po ureditvi obstoječega stanja in ureditvi krajevnega pristanišča na območju Jernejevega kanala, pri čemer so ugotovili, da mora Občinska uprava izpeljati spremembo Odloka o krajevnem  pristanišču Piran kanal Sv. Jerneja iz leta 2010. V primeru sprejetja spremembe, lahko Občina preda upravljanje in vzdrževanje kanala Javnemu podjetju okolje Piran d.o.o., ter vloži vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja. Svetniki in svetnice bodo spremembo obravnavali predvidoma na aprilski seji Občinskega sveta Občine Piran.
DRSV bo v okviru urejanja Jernejevega kanala nadaljevala sanacijo vodne infrastrukture – zid na levi brežini kanala. Prav tako DRSV vodi postopek uvrstitve projekta izgradnje in obnove visokomorskih nasipov v načrt razvojnih programov, s čemer bodo izpolnjene možnosti za prevzem izkopanih muljev iz Jernejevega kanala za potrebe gradnje nasipov. Predpogoj za prevzem teh muljev je ustrezno dokazilo, da so ti primerni za začasno deponiranje in vgradnjo v visokomorske nasipe.

Iskalnik