Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za projekt Doma na Krasu

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt Doma na Krasu s ciljem povečati dostojanstvo njegovih uporabnikov - odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 2,2 milijona evrov bo Evropski socialni sklad prispeval skoraj 1,8 milijona evrov.

Namen projekta je pilotna izvedba procesa deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu s ciljem povečati dostojanstvo njegovih uporabnikov - odraslih oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Ob ustrezni podpori se bodo lahko ti vrnili v skupnost in tako kljub oviranosti živeli čim bolj samostojno življenje.

Projekt bo prispeval k zniževanju institucionalizacije in hospitalizacij s sprotnim reševanjem nastalih kriznih situacij ter bo omogočal boljše vključevanje uporabnikov v socialnem oziroma lokalnem okolju. Pri tem gre za prilagoditev delovanja in metod dela obstoječih izvajalcev institucionalnih storitev, ki omogočajo uporabnikom podporo za samostojnejše življenje.

V projektu bo kot partner sodeloval tudi Inštitut za socialno varstvo.

Več informacij pa je na voljo pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.