Skoči do osrednje vsebine

Druga seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes dopoldan potekala 2. seja Sveta za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani, ki se je je udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. Člani sveta so sprejeli program dela sveta, dogovorili časovnico in način dela.

Ministrica dr. Pivec na seji Sveta za razvoj

1 / 2

Program dela sveta obsega šest ključnih tem:

  • Odnos do kmetijstva in njegova družbena sprejemljivost; naslednja finančna kmetijska perspektiva in postavljanje ključnih razvojnih prioritet in področij,
  • Delovanje slovenske prehranske verige,
  • Kmetijstvo in vpliv na okolje,
  • Nove tehnologije in inovacije v kmetovanju,
  • Prehranski trendi in vpliv na kmetijstvo ter prehransko verigo,

Na naslednjih srečanjih bodo člani razpravljali o posameznih temah, za katere bodo izhodišča predhodno pripravili posamezni programski sveti. Svet se bo predvidoma sestajal enkrat mesečno, zaključki posameznih razprav bodo v prvi vrsti namenjeni usmeritvam pri pripravi bodočega strateškega načrta kmetijske politike po letu 2020.

Člani sveta so na seji podali že prva izhodišča o bodočem razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva in prehrane, pri čemer so poudarili predvsem pomen transparentnosti odnosov v verigi preskrbe s hrano, sledljivosti porekla, kakovosti hrane ter vzpostavljanja lokalnih in nacionalnih verig.

Svet je strokovno svetovalno telo ministrice, ki podaja mnenja, predloge in pobude o strateških vsebinah trajnostnega razvoja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, zlasti glede podnebnih sprememb, okolja in upravljanja s tveganji, digitalizacije, skupne kmetijske politike in drugih sektorskih politik, inovacij in podjetništva, optimizacije procesov, agrarne ekonomike, prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, znanosti, raziskav in razvoja, bazičnih raziskav in analiz, sodobnih pridelovalnih in predelovalnih tehnologij, varne hrane, verig vrednosti, povezovanja in sodelovanja, povezave z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, trajnostnega kmetijstva, trajnostnega gozdarstva, gospodarjenja z naravnimi viri ter  krožnega gospodarstva in biogospodarstva.

Svet za razvoj v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani sestavljajo mag. Matej Rus,  Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru; izr. prof. dr. Milan Lakota, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru; red. prof. dr. Zdravko Kravanja, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru; dr. Rok Mihelič, prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj, prof. dr. Emil Erjavec in prof. dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; doc. dr. Aleš Gačnik, Fakulteta za turistične študije - Turistica Univerze na Primorskem; doc. dr. Emilija Stojmenova Duh, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; mag. Jasna Kržin Stepišnik, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana; dr. Tatjana Zagorc, SRIP HRANA; dr. Blaž Germšek in dr. Klemen Lisjak, Kmetijski inštitut Slovenije; doc. dr. Jožica Gričar, Gozdarski inštitut Slovenije; prof. dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko; izr. prof. dr. Marko Debeljak, Inštitut »Jožef Stefan«; Edo Oblak, Zavod SLOLES, slovensko lesno združenje; Toni Balažič, Skupina Panvita; dr. Mitja Krajnc, Žipo Lenart d. o. o.; Boštjan Kosec, Ekološka kmetija Kosec; Roman Ferenčak, Ocean Orchids d. o. o.; Mitja Herga, Puklavec Family Wines; Uroš Macerl, Zveza društev rejcev drobnice Slovenije; Matevž Jeran, magister inženir prehrane; dr. Peter Wostner, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko; in dr. Tomaž Boh, Direktorat za znanost na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.