Skoči do osrednje vsebine

Četrto srečanje delovne skupine za implementacijo določb novele Zakona o kazenskem postopku

Na Ministrstvu za pravosodje se je že četrtič sestala delovna skupina za implementacijo določb novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki se nanašajo na pravice žrtev kaznivih dejanj. V delovno skupino so vključeni predstavniki vseh ključnih gradnikov, ki se pri svojem delu srečajo z žrtvami kaznivih dejanj (predstavniki ministrstev, sodstva, državnega tožilstva, nevladnih organizacij in drugi).

predstavitev izvršnega direktorja organizacije Victims Support Europe gospoda Levent Altana
1 / 2

Uvodoma je Levent Altan, izvršni direktor organizacije Victims Support Europe, predstavil različne možne pristope oziroma primere dobrih praks na področju pomoči žrtvam kaznivih dejanj. Predstavniki služb za podporo oškodovancem pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Mariboru so v nadaljevanju delili svoje izkušnje pri delu z žrtvami, kar je vodilo k živahni razpravi o navedeni problematiki, in sicer zlasti z namenom izboljšanja organizacijskih vidikov dela z žrtvami, pa tudi z vidika morebitnih izboljšav sodelovanja med vsemi gradniki. Predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v zaključnem delu predstavila dosedanja izobraževanja in druge dejavnosti na področju zagotavljanja pomoči in podpore žrtvam kaznivih dejanj, kot nove socialno varstvene storitve, ki jo zagotavljajo centri za socialno delo.