Skoči do osrednje vsebine

Projekt Kulturna dediščina v akciji

Projekt Evropske komisije ''Kulturna dediščina v akciji'' je vseevropska pobuda za vzajemno učenje in izmenjavo znanja o kulturni dediščini, namenjena lokalnim in regionalnim oblikovalcem politik.

Cilj projekta je spodbujanje evropskih mest h krepitvi politike s področja kulturne dediščine in razvijanju rešitev za njeno ohranjanje. Projekt prav tako predstavlja nadaljevanje zapuščine Evropskega leta kulturne dediščine 2018.

V sklopu projekta bo izdan katalog s 30 primeri dobrih praks ter organiziranih 12 obiskov medsebojnega učenja, ki bodo združili več kot 20 udeležencev na obisk. Ocenjuje se, da bo v pobudo vključenih več kot 100 mest, regij in lokalnih zainteresiranih skupin EU.

"Kulturna dediščina v akciji" tako išče 30 primerov inovativnih lokalnih praks, ki bodo pustile svoj pečat na področju kulturne dediščine.

Rok za prijavo je do vključno 27. marca 2020.

Vse podrobnosti o projektu so dostopne na spletni strani projekta