Skoči do osrednje vsebine

V laboratorijih delovni procesi pripravljeni na vsa potrebna testiranja na prisotnost virusa SARS-CoV-2

Laboratoriji, tako Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) z lokacijami v Mariboru in Ljubljani kot Inštitut za mikrobiologijo in imuniologijo v Ljubljani (IMI), izvajajo testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v vzorcih zgornjih dihal (največkrat je to bris nosno-žrelnega predela).

Laboratoriji delujejo skladno s smernicami Koordinacijske skupine za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje, in v kateri so najkompetentnejši strokovnjaki s področja virusne diagnostike v Sloveniji. Slovenski strokovnjaki so ves čas tudi v kontaktu z vodilnimi laboratoriji na tem področju v Evropi, z Evropskim centrom za nalezljive bolezni (ECDC) in s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO). V slovenskih laboratorijih se uporabljajo enake metode, ki jih uporabljajo tudi drugi laboratoriji v Evropi in svetu.

Potek laboratorijskega dela

Vzorce odvzamejo zdravniki, ki obravnavajo bolnika. Zdravniki določijo komu in kako ga bodo vzeli. Ko je vzorec vzet, ga v laboratorij (bodisi NLZOH ali IMI) dostavijo reševalci oziroma kurirji med ustanovami.

V laboratorij prejmemo vzorce zgornjih dihal (v največ primerih brise nosno-žrelnega predela) in spremno dokumentacijo. Vzorci so ob sprejemu zaprti in ustrezno zapakirani, kot je ustaljena praksa za transport potencialno infektivnih vzorcev (dvojna embalaža; spremna dokumentacija mora biti poslana posebej).

Vzorce in dokumentacijo ustrezno označimo (oštevilčimo) in vnesemo v laboratorijski informacijski sistem. Ob prevzemu zaprtih vzorcev smo zaščiteni z laboratorijskimi oblačili (halja) in rokavicami za enkratno uporabo.

Vzorce zaprte prenesemo v komoro za varno biološko delo stopnje varnosti BSL-2. V komori, ki z zračnim tokom (posebnim načinom filtriranja zraka) in s stekleno pregrado ščiti laboratorijskega delavca, vzorce odpremo in jih pripravimo za ekstrakcijo RNK (virusne dednine). Priprava vzorca vsebuje postopek, ki inaktivira viruse in virusi po tem niso več kužni.

Ekstrahirano RNK analiziramo v postopku verižne reakcije s polimerazo v realnem času (ang RT-PCR, Real time polymerase chain reaction). Uporabljamo ustrezne pozitivne in negativne kontrole (neinfektivni delci virusa ali inaktiviran virus), kar pomeni, da ob vsakem testiranju preverimo, ali metoda pravilno deluje.

Rezultat sporočimo zdravniku, ki je osebo obravnaval in koordinacijski laboratorijski skupini. Za hujše primere (za bolnika, ki je v intenzivni negi, resneje prizadet ali hospitaliziran bolnik) so rezultati na voljo v 4. urah. Sicer je lahko čas do rezultata daljši, saj ni mogoče procesirati vsakega vzorca posebej, ko pride v laboratorij. Rezultate dvakrat dnevno sporočamo Ministrstvu za zdravje.

Laboratoriji, ki testirajo na prisotnost SARS-CoV-2, so diagnostični laboratoriji, ki so se nemudoma in uspešno odzvali v testiranju v pandemiji gripe, pomagali pri testiranju izbruhov v drugih državah (Krimsko-kongoška mrzlica na Kosovu), dokazali virus Zika. Vsi laboratoriji uspešno izvajajo diagnostiko najrazličnejših virusov - takih, ki nas redno spremljajo in tudi tistih bolj redkih (eksotičnih) ter so stalno preverjani s strani ECDC in SZO.

Laboratoriji so že prilagodili svoje delovne procese, da lahko v trenutni situaciji opravijo vsa potrebna testiranja. V kolikor bi bilo potrebno, se bodo odprla tudi nova, dodatna delovišča.

Vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano