Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« na Zalem Logu

27. februarja 2020 je DRSV skupaj z občino Železniki in projektantom ureditev v DPN predstavila 2. fazo projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore«. Predstavitev je bila v dvorani Kulturnega doma na Zalem Logu.

Predstavitev 2. faze projekta »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« v Zalem Logu | Avtor: Špela Vrhovec

Po pozdravu in uvodnem nagovoru župana občine Železniki mag. Antona Luznara je g. Tomaž Prohinar, direktor Direkcije RS za vode, predstavil poslanstvo DRSV in naloge, s katerimi si prizadevamo zagotavljati dobro stanja voda, zmanjševati ogroženost življenj ter zdravja in premoženja prebivalcev Slovenije.

Sledila je izčrpna predstavitev 2. faze projekta s strani vodilnega projektanta ureditve v fazi priprave DPN mag. Roka Fazarinca. Predstavil je celotni projekt »Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore« ter razložil zasnovo pregrade in drugih ureditev ter mehanizme in učinke delovanja predvidenega suhega zadrževalnika »Pod Sušo«. Posebej je poudaril, da izgradnja suhega zadrževalnika ne predstavlja nobenega dodatnega tveganja za prebivalce Zalega Loga z vidika poplavne varnosti.

Nadaljeval je vodja projekta na DRSV, g. Bojan Drnovšek, ki je predstavil terminski in finančni plan celotnega projekta. Predstavil je tudi aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo 2. faze, in pri tem izpostavil pridobivanje zemljišč za 2. fazo, ki se bo začelo v kratkem.

Sledila je razprava s krajani, ki so imeli priložnost razjasniti dileme okoli predvidenega projekta. Nekateri so izrazili svoj dvom v potrebnost projekta ter izboru ukrepov za povečevanje poplavne varnosti. Predstavniki DRSV in projektant so ponovno poudarili, da so ukrepi izbrani previdno, z upoštevanjem zadnjih dognanj stroke, posebnosti in značilnosti krajine ter hidroloških in drugih zakonitosti na tem območju.

Vsebino predstavite si lahko ogledate na povezavi.