Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 62. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja MKGP

Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2019.

Vlada RS je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (v nadaljevanju: Načrt) in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (v nadaljevanju: Program).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno poroča o izvajanju Načrta in Programa. Za izvedbo Programa so namenjena izključno sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020.

V letu 2019 sta bila objavljena dva javna razpisa s področja namakanja.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je na razpisa prejela:

-           23 vlog za gradnjo zasebnih NS s posameznimi uporabniki na površini 86,95 ha kmetijskih zemljišč v skupni višini 0,2 mio evrov,

-           3 vloge za gradnjo NS, ki so namenjeni več uporabnikom na površini 280,74 ha kmetijskih zemljišč v skupni višini 1,9 mio evrov.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – D)

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – D).

Novo gradivo št. 2 – predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ima črtane vse člene, ki so bili vključeni v predhodne verzije gradiva in se ne nanašajo na prenos Direktive 2010/63/EU.

V predlogu zakona gre za manjše uskladitve nacionalne zakonodaje z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, s katerimi želimo doseči večjo jasnost in transparentnost pri uporabi živali v znanstvene namene. V predlogu zakona se z EU zakonodajo usklajujejo definicije (postopek, načelo 3R, odobrena organizacija,…) in pa skozi celoten zakon terminologija, beseda »postopek« namesto besede »poskus« v členih, ki urejajo področje uporabe živali v postopkih.

Razlog za spremembe in dopolnitve zakona je uradni opomin, ki ga je Evropska komisija Republiki Sloveniji poslala dne 14. 7. 2017, in kasneje še obrazloženo mnenje dne 11. 10. 2019.

Iskalnik