Skoči do osrednje vsebine

Odločitve Vlade RS s 62. seje s področja MKGP

Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja MKGP

Poročilo o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 za leto 2019.

Vlada RS je 24. 8. 2017 sprejela Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (v nadaljevanju: Načrt) in Program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2023 (v nadaljevanju: Program).

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano letno poroča o izvajanju Načrta in Programa. Za izvedbo Programa so namenjena izključno sredstva Programa razvoja podeželja 2014–2020.

V letu 2019 sta bila objavljena dva javna razpisa s področja namakanja.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je na razpisa prejela:

-           23 vlog za gradnjo zasebnih NS s posameznimi uporabniki na površini 86,95 ha kmetijskih zemljišč v skupni višini 0,2 mio evrov,

-           3 vloge za gradnjo NS, ki so namenjeni več uporabnikom na površini 280,74 ha kmetijskih zemljišč v skupni višini 1,9 mio evrov.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – D)

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv – D).

Novo gradivo št. 2 – predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali ima črtane vse člene, ki so bili vključeni v predhodne verzije gradiva in se ne nanašajo na prenos Direktive 2010/63/EU.

V predlogu zakona gre za manjše uskladitve nacionalne zakonodaje z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, s katerimi želimo doseči večjo jasnost in transparentnost pri uporabi živali v znanstvene namene. V predlogu zakona se z EU zakonodajo usklajujejo definicije (postopek, načelo 3R, odobrena organizacija,…) in pa skozi celoten zakon terminologija, beseda »postopek« namesto besede »poskus« v členih, ki urejajo področje uporabe živali v postopkih.

Razlog za spremembe in dopolnitve zakona je uradni opomin, ki ga je Evropska komisija Republiki Sloveniji poslala dne 14. 7. 2017, in kasneje še obrazloženo mnenje dne 11. 10. 2019.