Skoči do osrednje vsebine

Na drugem študijskem obisku in srečanju partnerjev projekta SMARTY

V Leuvnu v Belgiji je potekalo drugo srečanje partnerjev projekta SMARTY. V projektu, ki se izvaja v okviru programa Interreg Europe, skupaj s 13 partnerji iz celotne Evrope sodelujemo tudi v Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK).

Namen srečanja je izmenjava znanj in izkušenj ter predstavitev dobrih praks na področju oblikovanja in izvajanja politik, programov in ukrepov, ki so v sodelujočih regijah/državah usmerjeni v spodbujanje prehoda malih in srednjih podjetij (MSP) v Industrijo 4.0. 

Na srečanju smo skupaj z Razvojnim centrom orodjarstva Slovenije - TECOS, ki je prav tako partner v projektu SMARTY, predstavili politike, programe in ukrepe, ki jih v s Sloveniji usmerjamo v spodbujanje prehoda podjetij v Industrijo 4.0. Izpostavili smo primer dobre prakse, program GOSTOP - Gradniki, orodja in sistemi za tovarne prihodnosti, ki se izvaja s podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru javnega razpisa za "RRI v verigah in mrežah vrednosti". Cilj programa GOSTOP je razvoj novih ali izboljšanih tehnologij za proizvode, storitve in procese za mala in srednje velika podjetij. Program je osredotočen tudi na razvoj celovitega koncepta pametne tovarne z enovitimi, celovitimi in integriranimi sistemi, ki bi jih lahko uporabila večja slovenska podjetja.

Partnerji projekta SMARTY so pohvalili celovit in sistematičen pristop Slovenije k oblikovanju in izvajanju ukrepov na področju raziskav, razvoja in inovacij ter rezultate programa GOSTOP.

S projektnimi partnerji smo si ogledali demonstracijske laboratorije belgijskega partnerja Flanders Make. Laboratorije lahko uporabljajo MSP-ji in testirajo svoje rešitve na področju Industrije 4.0.

S partnerji smo razpravljali o ključnih vzvodih za spodbujanja vpeljave Industrije 4.0. Strinjali smo se, da je pri tem ključna konsistentnost politik, programov in ukrepov na področju spodbujanja vpeljave Industrije 4.0 ter njihova prilagojenost regionalnim/nacionalnim kompetencam, kapacitetam in potrebam. 

  • SMARTY

    V teku

    V okviru projekta SMARTY bomo s partnerji iz osmih regij in šestih evropskih držav na podlagi izmenjave znanj in izkušenj ter prepoznavanjem primerov dobrih praks oblikovali konkretne predloge izboljšav politik, programov in ukrepov za prehod malih in srednje velikih podjetij (MSP) na Industrijo 4.0.