Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4«

V petek, 28. februarja 2020, bo v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 4« v gorenjski, goriški, obalno-kraški, osrednjeslovenski, primorsko-notranjski, savinjski, zasavski in posavski statistični regiji ter statistični regiji jugovzhodna Slovenija.

Cilj javnega razpisa je omogočiti izgradnjo odprtega širokopasovnega dostopa naslednje generacije s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s ter elektronske komunikacijske storitve s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s na belih lisah, kjer ni na voljo ustrezne infrastrukture in tudi ni tržnega interesa za njeno gradnjo.

Na javnem razpisu bodo lahko kandidirali prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij in so skladno s 5. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije že obvestili o nameri zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša največ do 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija vzhodna Slovenija in 10,6 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija zahodna Slovenija.