Skoči do osrednje vsebine

Kdaj bi se aktiviral Državni načrt zaščite in reševanja

Vloga civilne zaščite v primerih kot je epidemija ali pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh je tudi jasna iz Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

Uprava za zaščito in reševanje že sodeluje v vladni delovni skupini na ravni državnih sekretarjev/ministrov, ki jo vodi državna sekretarka iz Ministrstva za zdravje, kjer se usklajujejo vse aktivnosti  v zvezi s koronavirusom.

Na podlagi pojava in širjenja nalezljive bolezni pri ljudeh in po prvih ocenah tveganja za zdravje ljudi ter na zaprosilo ministra, pristojnega za zdravje, poveljnik CZ RS sprejme odločitev o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh in s tem o aktiviranju državnih organov CZ, pristojnih za operativno in strokovno vodenje ZRP, ter o uporabi sil in sredstev za ZRP, v kolikor ti že niso aktivirani zaradi določene druge naravne ali druge nesreče.