Skoči do osrednje vsebine

Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami

V petek, 21. februarja 2020, je v Zagrebu potekala konferenca ob pričetku izvajanja projekta ARVID (Advancing Access to Rights under Victims' Directive for Persons with Disabilities - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami). Gre za projekt, ki ga financira program Evropske unije za pravosodje, izvaja pa se na Hrvaškem in v Sloveniji. Koordinator aktivnosti izvajanja projekta je Hrvaški pravni center, partnerji pa so Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR) in Društvo ALTRA (SI). Projekt podpira tudi Varuh človekovih pravic.

Namen projekta je raziskati stopnjo udeležbe oseb z ovirami v kazenskih postopkih v vlogi žrtve ter morebitne težave, ki omejujejo njihovo polno udeležbo in uživanje pravic.

S konferenco ob pričetku izvajanja omenjenega projekta so želeli organizatorji ozavestiti udeležence o vprašanju udeležbe oseb z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj, v sodnih postopkih ter prenesti znanja o trenutnih najboljših praksah EU deležnikom.

Konference so se udeležili ključni predstavniki vseh relevantnih deležnikov, zlasti organizacij, ki združujejo in zastopajo osebe z ovirami, policije, sodstva, pristojnih ministrstev, specializiranih služb za žrtve in priče, akademske skupnosti in drugih organov obeh udeleženih držav. Konference sta se s strani Ministrstva za pravosodje udeležila generalna direktorica Direktorata za kaznovalno pravo in človekove pravice mag. Nina Koželj in sekretar iz Sektorja za kaznovalno pravo in človekove pravice Jernej Koselj.

Slovenija je Direktivo 2012/20/EU o pravicah žrtev implementirala z novelo Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), s katero se je okrepil položaj žrtev kaznivih dejanj in ranljivih skupin v kazenskem postopku.