Skoči do osrednje vsebine

Zavod RS za zaposlovanje bo tudi v letu 2020 socialnim podjetjem omogočil izvajanje Učnih delavnic

Program Učne delavnice je namenjen vključevanju ranljivih skupin v praktična usposabljanja v socialnih podjetjih ter razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije brezposelnih, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo za izvedbo Učnih delavnic v letu 2020 objavil novo javno povabilo, na katerega bodo lahko kandidirali zaposlitveni centri ali pravne osebe s statusom socialnega ali invalidskega podjetja. V praktično usposabljanje v Učnih delavnicah se bodo vključevale brezposelne osebe iz enake ciljne skupine, kot v preteklih letih, in sicer: dolgotrajno brezposelni, starejši od 55 let, invalidi, mladi iskalci prve zaposlitve itd.
Učna delavnica za posameznega udeleženca traja 6 mesecev, za vsak mesec pa ji pripada dodatek za aktivnost in dodatek za prevoz.


Delodajalcu se za vsak mesec izvedbe praktičnega usposabljanja posamezne brezposelne osebe povrne strošek v višini 560,00 EUR na mesec, skupaj v šestih mesecih 3.360,00 EUR.

Več informacij o Javnem povabilu je na voljo na spletni strani ZRSZ: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-prakticno-usposabljanje