Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za infrastrukturo objavilo poziv za javno-zasebno partnerstvo pri obratovanju mariborskega letališča

Ministrstvo za infrastrukturo je na spletni strani objavilo poziv potencialnim promotorjem, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za dolgoročno obratovanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor.

Letališče Edvarda Rusjana Maribor (v nadaljevanju: LERM) je drugo največje mednarodno letališče v Sloveniji in poleg letališča Jožeta Pučnika Ljubljana edino primerno za mednarodni komercialni letalski promet. Storitve obratovanja letališča na podlagi pogodbe, sklenjene z MZI, trenutno začasno izvaja DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Za Letališče Edvarda Rusjana Maribor je v pripravi državni prostorski načrt, ki bo podlaga za posodobitve obstoječega letališča glede na potrebe sodobnega civilnega potniškega in tovornega prometa ter revitalizacijo letališke in neletališke infrastrukture v skladu z načrtovanim prometom in varnostnimi zahtevami v skladu z mednarodnimi (ICAO) in evropskimi (EASA) varnostnimi standardi.

V okviru javno-zasebnega partnerstva se načrtuje dolgoročno obratovanje letališča, ki obsega razvoj letališke infrastrukture in spremljajočega komercialnega programa. Javni partner predvideva realizacijo projekta v okviru instituta javno-zasebnega partnerstva, pri čemer je pripravljen analizirati predloge, ki jih bo dobil od potencialnih promotorjev in jih v mejah javnega interesa tudi vključiti pri oblikovanju končne oblike in modela javno-zasebnega partnerstva. Promotorje se zato spodbuja, da brez omejitev predstavijo lastne predloge, za katere ocenjujejo, da so finančno-ekonomsko, tehnično in pravno optimalni za dolgoročno uspešno obratovanje letališča.

Zainteresirani potencialni partnerji lahko svoje vloge oddajo do vključno 16. marca 2020. Podrobnosti javnega poziva so dostopne na spodnji povezavi.