Skoči do osrednje vsebine

Kdo se oglasi, ko pokličem na številko 112?

Če se znajdete v stiski in potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev ali drugi reševalnih enot, pokličite na številko 112. Na klic se bo odzval operater v enem izmed 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO). Z delovanjem ReCO je tako zagotovljena dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

Infografika kako in kdaj klicati na 112 | Avtor: Uprava za zaščito in reševanje

Prebivalci Slovenije, kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, poznajo centre za obveščanje predvsem po telefonski številki 112, ki jo kličejo v primeru naravne ali druge nesreče oziroma pojava, ki lahko ogrozi življenje in varnost ljudi ali živali ter premoženje. ReCO pristojnim organom in javnosti nudi informacije ter daje napotke za ravnanje, razglasi nevarnosti ali pa na kraj izrednega dogodka napoti sile za zaščito, reševanje in pomoč ter obvešča za to pristojne organe in službe.

Na številko 112 pokličemo vselej, ko opazimo da gori, izteka nevarna snov, da je onesnažena pitna voda, potok, reka ali morje, da grozi zemeljski ali snežni plaz, da so pretrgane električne in telefonske žice ali pa če opazimo druge pojave, ki predstavljajo nevarnost za življenje ali zdravje ljudi in živali ali za varnost premoženja, kulturne dediščine in okolja.

Operaterji pa nam prav tako, v enem izmed 13 ReCO, ob nesrečah ali pa ob zvečani nevarnosti naravnih ali drugih nesreč zagotavljajo informacije o motnjah pri preskrbi s pitno vodo, električno energijo in plinom, o motnjah v telefonskem omrežju ter o stanju snežne odeje v visokogorje.

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja operaterji opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje RS (CORS) in 13 ReCO, ki se odzivajo na klic v sili 112. Ljudje večinoma kličejo podnevi od 8. ure zjutraj do 20. ure zvečer, na katerih klicev se operaterji v 90 odstotkih odzovejo v 5,73 sekunde. V večini pogovor traja manj kot 78,37 sekund, največ pa je v lanskem letu traja okoli 127 sekund.

V 70 odstotkih ljudje kličejo, ker potrebujejo nujno medicinsko pomoč. V takšnih primerih operater v ReCO preveže klic v najbližji center za nujno medicinsko pomoč. Podatke, koliko klicem za nujno medicinsko pomoč je sledila intervencija, hranijo centri za nujno medicinsko pomoč, ki tudi odločajo o nujnosti in vrsti intervencije.

Naloge operaterja so torej:
  • opravljanje dispečerske službe za gasilske enote, nujno medicinsko pomoč, gorsko, jamarsko, podvodno in druge reševalne službe (sem ne sodijo policijske enote, ki so v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve in v okviru le-tega organiziranih Operativno-komunikacijskih centrov (OKC), dežurnih na številki 113);
  • zbiranje in obdelava podatkov o opravljenih intervencijah ter nesrečah in izrednih dogodkih;
  • posredovanje zahtevanih podatkov reševalnim službam, državnim organom, lokalnim skupnostim, medijem idr.;
  • razglašanje nevarnosti;
  • izvajanje javnega alarmiranja (testiranje sistema vsako prvo soboto v mesecu ob 12.00);
  • posredovanje napotkov prebivalcem za ravnanje ob nevarnostih oziroma nesrečah;
  • zagotavljanje logistične podpore reševalnim službam na terenu.
Kako ravnati ob nesreči?

Nesreče so različne, za vse pa velja, da ohranimo mirno kri, saj tako pomagamo sebi in drugim, prvo pomoč poiščemo pri ljudeh, ki so na kraju nesreče ali v bližini, če pa situacije ne moremo obvladati pa pokličemo na številko 112. Čas je zelo pomemben, zato je potrebno storiti vse, kar znamo in zmoremo.