Skoči do osrednje vsebine

Konec javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila

16. februarja 2020 se je zaključila javna obravnava dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila. Ministrstvo za infrastrukturo intenzivno pregleduje prejete pripombe in pripravlja novo verzijo NEPN (5.0).

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. januarja 2020 začelo z javno obravnavo dopolnjenega osnutka NEPN 4.1 in njegovega okoljskega poročila. Javna obravnava je trajala do vključno 16. februarja 2020.

Ministrstvo je prejelo 64 sklopov pripomb in predlogov s strani različnih deležnikov, ki jih je začelo skupaj z obema konzorcijema, ki ministrstvu zagotavljata vsebinsko in tehnično podporo pri oblikovanju obeh dokumentov, intenzivno pregledovati že tekom javne obravnave s ciljem, da čim prej zaključi z njihovim pregledom ter prejete pripombe in predloge v čim večji meri ustrezno upošteva. Vse prejete pripombe so objavljen na spletni strani NEPN »Dogodki in posvetovanja: Zaključno posvetovanje in dialog«.

Ministrstvo za infrastrukturo bo po koncu javne razgrnitve in posvetovanja pripravilo novo verzijo NEPN (5.0) in ustrezno dopolnjeno okoljsko poročilo, ki bosta s prilogami poslana Ministrstvu za okolje in prostor v odločitev glede sprejemljivosti NEPN. V primeru potrditve njegove sprejemljivosti bo ministrstvo NEPN, skladno s 24. členom EZ-1, nemudoma predložilo v sprejem Vladi Republike Slovenije in nato tudi Evropski komisiji.