Skoči do osrednje vsebine

Prednajava razpisa ERA CoBioTech 3rd Call »Bio-based replacement products, technologies and processes«

V ERA CoBioTech tretjem javnem transnacionalnem razpisu za raziskovalne projekte na področju biotehnologije sodeluje 9 ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovacijsko dejavnost.

Razpis bo enostopenjski in bo predvidoma odprt v drugi polovici marca 2020. Rok za oddajo prijav je predviden do sredine junija 2020.

Partnerske države v razpisu:
Belgija, Estonija, Francija, Nemčija, Norveška, Rusija, Slovenija, Španija in Turčija.

Trajanje projektov:  največ 36 mesecev.

Upravičenci: Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu z nacionalnim aneksom v okviru 3. javnega razpisa  ERA CoBioTech.  

Razpisano sredstev: Predvidoma 420.000 EUR (za cel javni razpis).

Vrednost slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).