Skoči do osrednje vsebine

DRSV na strokovnem srečanju projekta Danube Floodplain

Predstavniki Direkcije RS za vode so se udeležili strokovnega srečanja v okviru mednarodnega projekta Danube Floodplain, ki je potekalo 18. in 19. februarja 2020. Srečanje je gostilo zgodovinsko mesto Banska Štiavnica v osrednji Slovaški, znano zaradi umestitve na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Glavna tema srečanja je bilo vrednotenje razlivnih površin vzdolž Donave in pritokov z vidika ustreznosti za zaščito in obnovo.

Skupinska fotografija udeležencev

Skupno se je delovnega srečanja udeležilo 15 projektnih partnerjev iz osmih držav. DRSV vodi aktivnost vrednotenja razlivnih površin na izbranih pritokih Donave, saj so z vidika razlivanja poplavnih voda in doseganja dobrega stanja voda pomembna tudi manjša porečja. Na podlagi rezultatov vseh obravnavanih porečij bodo oblikovane smernice za ohranjanje aktivnih in obnovo potencialnih naravnih razlivnih površin.

Projekt se izvaja v povezavi z Načrtom zmanjševanja poplavne ogroženosti za obdobje 2017-2021, ki predvideva ukrepa U1 (Določevanje in upoštevanje poplavnih območij) in U2 (Identifikacija, vzpostavitev in ohranitev razlivnih površin). Ščitenje naravnih razlivnih površin je v mednarodnem prostoru prepoznano kot pomemben preventivni ukrep zmanjševanja poplavne ogroženosti.