Skoči do osrednje vsebine

Uporaba najnovejših metod pri verjetnostnih varnostnih analizah v NE Krško

URSJV je povabila strokovno misijo, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE), na kateri so obravnavali požarne verjetnostne varnostne analize NEK glede na najnovejšo prakso.

URSJV je od 10. do 14. 2. 2020 povabila strokovno misijo, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE).  Strokovnjaki iz ZDA in Madžarske so skupaj z URSJV in NE Krško (NEK) obravnavali požarne verjetnostne varnostne analize NEK glede na najnovejšo prakso. Prve takšne analize so bile v NEK narejene v devetdesetih letih in so bile posodobljene ob večjih spremembah na objektu. URSJV se je odločila, da pod okriljem MAAE povabi mednarodne strokovnjake, da bi predstavili najsodobnejšo prakso na področju požarnih verjetnostnih varnostnih analiz, obravnavali spremembe analiz zaradi posodobitev v elektrarni, pa tudi glede potrebnosti revizije obstoječe metodologije. Člani misije so obiskali tudi elektrarno in preverili dejansko stanje elektrarne. Misija je pripravila izhodišča za posodabljanje analiz ob upoštevanju najnovejših metod in standardov na tem področju.

Pred stavbo kjer ima prostore Uprava za jedrsko varnost stojijo udeleženci strokovne misije ter predstavniki Uprave za jedrsko varnost.

Udeleženci strokovne misije | Avtor: Uprava za jedrsko varnost